Profiseminárky.sk

...a škola je hrou

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola založená v roku 1997 a je jednou z najmladších slovenských univerzít.

Trenčianska univerzita poskytuje študentom štúdium na týchto fakultách:

-          Fakulta špeciálnej techniky

-          Fakulta zdravotníctva

-          Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

-          Fakulta priemyselných technológii

-          Fakulta politológie

Dokumenty súvisiace s písaním a úpravou záverečných prác na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka:

-          Metodické usmernenie o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

-          Šablóna záverečnej práce pre program MS Word 97-2003

Zdroj: www.tnuni.sk

 

Späť na blog

 
Objednať