Profiseminárky.sk

...a škola je hrou

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach je inštitúcia s dlhodobou tradíciou a je jedinou vysokou školu svojho druhu na Slovensku.

Univerzita veterinárneho lekárstva je univerzitou monofakultného typu a poskytuje bakalárske vzdelanie v programoch kynológ, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, veterinárne lekárstvo v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a magisterské vzdelanie v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín.

Metodické usmernenia k vypracovaniu záverečných prác, pokyny k odovzdania a ďalšie informácie ohľadom záverečných prác Univerzity veterinárneho lekárstva nájdete tu.

Zdroj: www.uvm.sk

 

Späť na blog

 
Objednať